Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Hải Phòng

Trên địa bàn Hải Phòng đang có 48452 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 15 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hải Phòng tập trung chủ yếu ở Quận Ngô Quyền 10436 công ty, Quận Lê Chân 7248 công ty, Quận Hải An 5888 công ty, Quận Hồng Bàng 5566 công ty, Huyện An Dương 5373 công ty, Huyện Thuỷ Nguyên 3489 công ty, ...