Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Ngô Quyền Hải Phòng

Có 10436 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Ngô Quyền Hải Phòng. Các công ty tại Quận Ngô Quyền Hải Phòng tập trung chủ yếu ở Phường Máy Tơ 1108 công ty, Phường Đông Khê 1010 công ty, Phường Đằng Giang 991 công ty, Phường Máy Chai 977 công ty, Phường Vạn Mỹ 696 công ty, Phường Lương Khánh Thiện 386 công ty, Phường Lạch Tray 370 công ty, Phường Lạc Viên 268 công ty, ...