Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Lê Chân Hải Phòng

Có 7248 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Lê Chân Hải Phòng. Các công ty tại Quận Lê Chân Hải Phòng tập trung chủ yếu ở Phường Vĩnh Niệm 653 công ty, Phường Dư Hàng Kênh 457 công ty, Phường Kênh Dương 385 công ty, Phường Nghĩa Xá 359 công ty, Phường Hồ Nam 291 công ty, Phường Cát Dài 265 công ty, Phường An Biên 262 công ty, Phường Lam Sơn 250 công ty, ...