Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Hồng Bàng Hải Phòng

Có 5566 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Hồng Bàng Hải Phòng. Các công ty tại Quận Hồng Bàng Hải Phòng tập trung chủ yếu ở Phường Sở Dầu 533 công ty, Phường Hùng Vương 497 công ty, Phường Minh Khai 477 công ty, Phường Hạ Lý 345 công ty, Phường Quán Toan 330 công ty, Phường Hoàng Văn Thụ 294 công ty, Phường Thượng Lý 268 công ty, Phường Quang Trung 160 công ty, ...

CÔNG TY TNHH REDTOUR

0201959212

Số 88 Gác, Phan Bội Châu, Phường Phan Bội Châu, Quận Hồng Bàng