Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Hồng Bàng Hải Phòng

Có 6077 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Hồng Bàng Hải Phòng. Các công ty tại Quận Hồng Bàng Hải Phòng tập trung chủ yếu ở Phường Sở Dầu 534 công ty, Phường Hùng Vương 498 công ty, Phường Minh Khai 477 công ty, Phường Hạ Lý 346 công ty, Phường Quán Toan 330 công ty, Phường Hoàng Văn Thụ 294 công ty, Phường Thượng Lý 269 công ty, Phường Quang Trung 160 công ty, ...