Danh sách công ty và doanh nghiệp tại Phường Nam Hải Quận Hải An Hải Phòng

Tìm kiếm và tra cứu 105 công ty và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Phường Nam Hải Quận Hải An Hải Phòng

Công Ty TNHH Vật Tư Tiến Huy

0201262608

Tổ dân phố số 9 (tại nhà ông Nguyễn Đình Xuân), Phường Nam Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng