Danh sách công ty và doanh nghiệp tại Phường Đằng Hải Quận Hải An Hải Phòng

Tìm kiếm và tra cứu 387 công ty và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Phường Đằng Hải Quận Hải An Hải Phòng

Công Ty TNHH Biwon Việt Nam

0201800616

Tổ dân phố số 12 (nhà ông Trần Anh Dũng), Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Mai Anh Châu

0201791136

Lô 61, Tổ dân phố số 01, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Dl&Tv

0201782639

Số 3/86 Tiền Phong, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng