Các công ty Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê tại Hải Phòng

Danh sách các công ty và doanh nghiệp Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê tại Hải Phòng

Công Ty TNHH Hoàng Vững

0201777893

Thôn Đông Nhà Thờ (tại nhà ông Hoàng Bá Vững), Xã Dương Quan, Huyện Thuỷ Nguyên