Các công ty Bán buôn thực phẩm tại Hải Phòng

Danh sách các công ty và doanh nghiệp Bán buôn thực phẩm tại Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MTV HUY DŨNG

0201919749

Thôn Trại (tại nhà ông Nguyễn Đức Dũng), Xã Thuỷ Đường, Huyện Thuỷ Nguyên

CÔNG TY TNHH STARS FOOD

0201886525

Thôn 3 Vân Tra (tại nhà ông Trương Văn Nhu), Xã An Đồng, Huyện An Dương