Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Thuỷ Nguyên Hải Phòng

Có 3969 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Thuỷ Nguyên Hải Phòng. Các công ty tại Huyện Thuỷ Nguyên Hải Phòng tập trung chủ yếu ở Thị trấn Núi Đèo 189 công ty, Xã Tân Dương 185 công ty, Xã An Lư 120 công ty, Xã Thuỷ Sơn 113 công ty, Xã Kiền Bái 100 công ty, Xã Thuỷ Đường 94 công ty, Xã Lưu Kiếm 91 công ty, Thị trấn Minh Đức 90 công ty, ...