Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện An Dương Hải Phòng

Có 5881 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện An Dương Hải Phòng. Các công ty tại Huyện An Dương Hải Phòng tập trung chủ yếu ở Xã An Đồng 732 công ty, Xã An Hưng 316 công ty, Xã Tân Tiến 208 công ty, Xã Nam Sơn 204 công ty, Xã An Hồng 165 công ty, Thị trấn An Dương 152 công ty, Xã Hồng Phong 120 công ty, Xã Lê Lợi 98 công ty, ...

CÔNG TY TNHH NICE POWER

0202030977

Thôn Cống Mỹ (thuê lại một phần nhà xưởng của Công ty TNHH N, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương