Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Hải Phòng

Trên địa bàn Hải Phòng đang có 46,516 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 15 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hải Phòng tập trung chủ yếu ở Quận Ngô Quyền 10,083 công ty, Quận Lê Chân 6,947 công ty, Quận Hải An 5,607 công ty, Quận Hồng Bàng 5,401 công ty, Huyện An Dương 5,183 công ty, Huyện Thuỷ Nguyên 3,310 công ty, ...