Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Hải Phòng

Trên địa bàn Hải Phòng đang có 44,244 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 15 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hải Phòng tập trung chủ yếu ở Quận Ngô Quyền 9,490 công ty, Quận Lê Chân 6,589 công ty, Quận Hải An 5,253 công ty, Quận Hồng Bàng 5,095 công ty, Huyện An Dương 4,576 công ty, Huyện Thuỷ Nguyên 2,999 công ty, ...