Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Hải Phòng

Trên địa bàn Hải Phòng đang có 48212 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 15 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hải Phòng tập trung chủ yếu ở Quận Ngô Quyền 10400 công ty, Quận Lê Chân 7216 công ty, Quận Hải An 5849 công ty, Quận Hồng Bàng 5540 công ty, Huyện An Dương 5351 công ty, Huyện Thuỷ Nguyên 3471 công ty, ...